Datorns påverkan på inlärandet (sett ur ett neutralt perspektiv)

Datorn tar successivt en mer central roll, dels i privatlivet men även inom många yrken och ett stort antal utbildningar, därför har debatten om huruvida en dator förbättrar eller försämrar pedagogiken väckt mångas intresse. Hur är det då? Stimulerar datorn inlärningsförmågan, eller är det rentav raka motsatsen?

"Skriften är en teknik för att lagra och förmedla information" (Ordets Makt, 1996, s. 54). När man läser ovanstående kan man få uppfattningen att skriften är begränsad och endast tjänar just detta syfte.
Sari Vuorenpää (föreläsning vid SU) hävdar å andra sidan att skriften, och kommunikationen överhuvudtaget, har en rad andra funktioner, så som psykisk terapi och medel för att stärka självförtroendet.
Svensson (1998) menar att skrivande även ger en motorisk och estetisk känsla för de bokstäver man formar. Det är tydligt att Svensson syftar på handskrift, och inte datorskrift.
Jag har personligen ingen vacker handstil, men vissa som ser den påpekar att jag skriver som en konstnär, och en konstnär är väl estetisk om någon. Jag tror att min dåliga handstil har att göra med att persondatorn fick sitt genombrott när jag växte upp, så jag kom i tidiga år i kontakt med den och lärde mig snabbt att hantera tangenterna. Det blev vanligare att jag kommunicerade med vännerna via datorn än över telefon - detta behöver inte nödvändigtvis innebära att jag blev en mindre social människa.

Svensson (A.A.) skriver att den sociala interaktionen är en mycket betydelsefull faktor för den kognitiva utvecklingen. Många föräldrar till barn som spenderar mycket tid framför datorn är därför oroliga att barnen ska tappa sin sociala identitet, men jag anser att det snarare är tvärtom; osociala barn kan skapa sig nya sociala identiteter framför datorn och kan, tillsammans med andra, stimulera både det sociala och pedagogiska behovet.
Det genomfördes en studie på en förskola i USA då barnen fick arbeta med uppgifter i par framför datorn. Det som var märkbart var att barnen började agera mer självständigt - istället för att be läraren om hjälp bad man varandra (Svensson, 1998).

Det är spännande att se hur barn påverkas av att använda en dator som inlärningskälla eftersom jag tror att den allmänna synen på datoranvändande kan vara ganska snedvriden.
Jag har själv spelat många datorspel och dessa har faktiskt stärkt min identitet - jag har blivit en mer social människa av att prata och diskutera med kompletta främlingar på Internet, och jag har blivit mer intresserad av olika språk och kulturer.
Sari Vuorenpää (föreläsning vid SU) belyste leken och spelet som viktiga pedagogiska instrument. Men på de datorer som i nuläget finns installerade på ett antal förskolor spelas inte bara spel. Barnen kan använda sig av speciella rit-, räkne- och skrivprogram för att öva sig inom de ämnena.
Svensson (1998) hävdar att programmen underlättar för barns inlärningsförmåga och tar upp ett exempel på ett ordbehandlingsprogram där barnen själva kan skriva och se vilka stav- och grammatiska fel man gör.
Jag tror att barn blir inspirerade och vågar göra misstag när de arbetar ensamma, eller i par, framför en dator - så var det i alla fall för mig: jag vågade sällan skriva hypoteser på svarta tavlan men hade väldigt lätt att pröva mig fram med hjälp av datorn.

"Barn uppfattas ofta som söta och oemotståndliga när de själva 'hittar på' ord för olika saker. /.../ Ur ett vuxet perspektiv uppfattas sådant barnspråk ofta lika rörande som komiskt. /.../ I själva verket är de inte ens intresserade av om det heter så eller inte, och ska inte heller vara det. De är enbart intresserade av att bli förstådda, vilket är grunden till allt språk." (Lindström, 2000, s. 129). Lindström hävdar alltså att barn inte ska behöva bli rättade, utan att språket är fungerande så länge man gör sig förstådd. Datorprogram som rättar förskole- och grundskoleelever skulle alltså hämma deras språkliga utveckling.

I dagens samhälle är det många yrken som kräver en viss datorkunnighet, och nästan alla högskole- och universitetsutbildningar förutsätter att man har fri tillgång till en dator. Vissa menar att datorn ska utnyttjas "för att tillföra ytterligare en dimension till att lära, utforska och ge möjlighet till reflektion och eget sökande efter kunskap" (Svensson, 1998, s. 177), samtidigt som andra föredrar det traditionella inlärningssättet, som genomsyrar grundskolan.
Svensson (A.A.) skriver att skolan, trots miljonbeloppssatsningar på datorer, håller sig till de traditionella rit- och skrivredskapen. Detta kan bero på att man inte är redo för den omställning det skulle innebära att gå över fullt till datoranvändandet, men även för att den nuvarande generationen lärare själva inte har växt upp med datorkulturen.
"Betyder det att boken och det tryckta ordet är på väg att förlora sin makt? Jag vill inte tro det /.../ Boken är, som Alf Henrikson sagt, mer driftsäker än något annat påfund av människoanden." (Ordets Makt, 1996, s. 57).

Det finns uppenbarligen väldigt många för- och nackdelar med datorpåverkan på inlärandet. När vissa hävdar att datorer främjar barns pedagogik menar andra att den traditionella inlärningsprocessen är den mest tillförlitliga. Jag tror att den här frågan kommer att hamna i fokus när nästa generation lärare slungas ut i arbetslivet och att dels deras egen uppväxt med datorn i centrum och den traditionellt inriktade skolgången kommer att ha stor inverkan på hur datorn kommer att påverka pedagogiken.Källförteckning

Lindström, F. (2000). Världens dåligaste språk. Språkvetenskap.
Lärarförbundet (1996). Ordets makt. Temanummer.
Svensson, A-K. (1998). Barnet, språket och miljön. Studentlitteratur.
Vuorenpää, S. (12/2-08) Föreläsning vid Stockholms Universitet.

Trafik & Panik

Det är ju en rad olika trafikrelaterade frågor som diskuteras i dagsläget, jag tänkte ta upp ett axplock av dessa:

Den regerande högeralliansen bestämde för en tid sedan att bensinskatten skulle höjas, detta var samtliga högerpartier enade om. Centerpartiet med mys-Maud låg i spetsen för denna skattehöjning eftersom hon tänkte att detta skulle sporra många att skaffa miljöbilar och resa kommunalt.
Det är ju en fin tanke. Det skulle vara bra om den hade fungerat i teorin också.
Centerpartiet, som har de flesta rösterna på landsbygden, har bytt ut sina Bondepartirötter mot de Nya Moderaternas urbana värderingar och helt ignorerat de som lever utanför städerna.
I de flesta små orterna går varken bussar eller pendeltåg - där är man beroende av bilen som transportmedel, och det är inte många bönder som blir glada över att de nu är tvungna att betala överpris för sin bensin. Visst, nu vill antagligen Maud att alla ska börja köpa miljöbilar och värna om miljön, men vad som verkar ha glömts bort är att även det kostar pengar, pengar de flesta på landsbygden saknar.
Det Centerpartiet däremot gör bra är att de försöker driva på bidragsdelen till de som skaffar miljöbilar.
    För att kunna höja bensinskatten behövs ett substitut, ett alternativ. Aftonbladet.se¹ har beskrivit Centerpartiet så här:  "partiet för höjda reseavdrag och bidrag vid inköp av en miljöbil."
Det står inget om att Centerpartiet skulle vilja satsa på kommunaltrafiken på landsbygden, där man i nuläget är beroende av sin bil för att ta sig någonstans.
Det är skillnad i städerna, där går det alltid en buss eller ett pendeltåg.

SL hotade ett tag med att stänga tunnelbanan i Stockholm en timme tidigare, samt att dra in många pendeltågssträckor under kvällarna och nätterna.
Men när en grupp med namnet "Stoppa SL:s vardagsmord!" startades på Facebook² beslutade sig SL-cheferna för att ge efter för protesterna.
Istället höjer man månadskortpriserna, för att få in de pengar man väntades spara i och med de tidigare planerna.
Det tycker jag faktiskt är helt rätt - många spår behöver rustas upp, och eftersom Regeringen inte verkar lägga tillräckligt med bidrag på den fronten måste man ju naturligtvis ta till vissa åtgärder för att få ekonomin att gå ihop. Den så kallade Gröna Politiken verkar ha en hel del bristningspunkter i nuläget:
- Det satsas för lite pengar på kommunaltrafiken på landsbygden.
- Miljöbilar är fortfarande svindyra.
Vad som däremot var ett bra drag var biltullarna i storstäderna - eller åtminstone att miljöbilarna inte drabbas av dem. Bor man i en storstad finns det, som sagt, alltid alternativ, förutsatt att inte SL går i andra tankar igen...


¹ http://www.aftonbladet.se/nyheter/article431461.ab
² http://www.facebook.com/group.php?gid=4836293298

Democracy strikes again

I måndags höll den förre presidentkandidaten , tillika nuvarande senatorn John Kerry en föreläsning på Florida State University i Florida, USA.
En föreläsning som främst vädjade till att de amerikanska eleverna behövde bli mer insatta i politiken. Elever på universitetet fick ställa frågor till Kerry och han svarade dem. De frågor han inte kunde svara på censurerades. En barnförbjuden sådan.


"What we will not have is liberty."
- Naomi Wolf - Huffington Post¹


-
Den 21-åriga studenten Andrew Meyer klev fram till mikrofonen, vetandes att han hade två minuter på sig att ställa sin fråga.
Studenten berättade bland annat att många källor visar att man, under 2004 års val, gjorde det omöjligt för många svarta att rösta - bland annat enligt The Rolling Stone².
Meyer fortsatte sedan med att fråga John Kerry hur senatorn kunde förutspå Bush som segrare i valet innan rösterna ens hade räknats.
Kerry kunde faktiskt svara på frågan men fick ingen tid att göra detta då han blev avbruten av instörtande poliser, och när Meyer vägrade lämna sin plats forcerade poliserna bort honom. Han stretade lönlöst emot och tvingades slutligen längst bak i salen där han lades ned på golvet. Väl neutraliserad fortsatte han ändå att streta emot, ovetandes om vad han hade gjort för fel.
Det hela slutade med att poliserna gav Meyer upprepade elchockar på 50 000 volt och han skrek av smärta.
Enligt lag har polismakten rätt att använda elpistoler vid behov.
Så trots att det var sex utbildade poliser mot en 21-årig elev bedömde de situationen tillräckligt svår för att behöva använda elpistol. Något som förbryllar mig mycket.
Andrew Meyer fick spendera två dagar i fängelse för våld mot tjänsteman och störande av friden.


"They're going to try and kill me"
- Andrew Meyer - Student³


Censur kontra demokrati.
Det här för tankarna till Pinochet, Ceauqescu, Kim Il Sung, m.fl.
Har det verkligen gått så långt? Har det stora, öppna, vida, frihetsförespråkande landet i väst återigen levt upp till våra fördomar? Ja, det verkar inte bättre.
Men det som verkligen irriterar mig är hur det behandlas: Inte alls!
Visst, tidningarna skriver om det. Både Washington Times^ och de mindre, oberoende tidningarna har tagit upp händelsen. Men sen då?
På Andrew Meyer's hemsidaª kan man läsa följande citat:


"THERE WILL BE A MARCH AT 12PM, SEPTEMBER 18, 2007 IN THE PLAZA OF THE AMERICAS ON THE UNIVERSITY OF FLORIDA CAMPUS"


(Jag har inte följt upp AndrewMeyer.com's aktioner vidare och vet därför inte hur demonstrationen har gått/går.)

Det som verkligen får mig illamående är att se hur de andra eleverna i salen reagerade när Meyer misshandlades: Några sitter och skrattar, njuter av spektaklet, andra står och filmar den häftiga händelsen.
Är det någon sorts konsekvens av alla dokumentärer och filmatiseringar som sker nuförtiden? Folk har fått en förverkligad version av en intressant tv-dokumentär och lutar sig tillbaka och njuter av showen. Utan någon som helst tanke på hur sjukt fel det här är.
Och nej, jag förespråkar inte anarki - jag skulle inte sett att massan överrumplade polisen. Men att bara njuta av stunden tycker jag är lite väl återhållsamt. En man ligger och kvider av smärta samtidigt som sex beväpnade människor trycker ned honom - ponera att detta hade hänt någon annanstans i världen. Samma person - samma statister - annan polis. Hade inte då de reagerat annorlunda? Jag tror att amerikanarna förlitar sig för mycket på sina egna myndigheter. "Ja, om de gör så måste det ju vara rätt". Ingen självständighet över huvud taget.
På den här punkten tror jag att vi svenskar skulle agerat annorlunda. Vi är betydligt mer cyniska och inte hälften så teveade som den store amerikanen.
Jag säger inte att detta inte händer i Sverige. Människor trycks ned i det fördolda. Statister undviker att agera - men skulle man bedöma det här på något sorts procentuellt sätt tror jag att vi sköter oss betydligt bättre.
Inte heller på Florida State Universityº belyser man nyheten. Istället möts man av en leende lärarinna och under nyhetssektionen kan man läsa följande:


"FSU law grads earn top passing rate on Florida Bar exam"


Tydligen har ingenting värt nyhetsspalten inträffat nyligen.
Tydligen har ingenting hänt.
Allt är tydligen som det ska. Helt enligt ordningen.
Alla sköter sitt i fållan.(Inspelning från händelsen finns att se på Aftonbladets Webb-tv)

¹ Naomi Wolf's blogg
² The Rolling Stone's artikel
³ Miami Herald
^ Washington Times' artikel
ª Andrew Meyer's hemsida
º Florida State University

Jag har tappat räkningen

(Och nej, det är inte min svindyra hemförsäkring jag har tappat bort)

image35
Mikael Odenberg

Snarare hur många av vår briljante statsministers noga utvalda anställda som har fått kliva ned.
Jag har tidigare nämnt fallen Stegö Chiló och Borelius, men nu verkar det inte bättre än att ännu en höger har fått 'kalla handen' ¹.
Försvarsminister Mikael Odenberg avgick med omedelbar verkan den 5e september efter en långvarig tvist med finansminister Anders Borg om försvaret.
Finansministern ska, för en gångs skull, ha fattat ett vettigt beslut och föreslagit en nedskärning av Försvaret. Odenberg ska ha ställt sig emot detta, vilket ledde till en fejd som slutade med Odenbergs avgång.
  Reinfeldt ska ha stått bakom Anders Borg i frågan (inte för den goda sakens skull utan främst för att försöka uppfylla sina löften om ett högerstyrt arbetarparti) och detta ska alltså ha fått försvarsministern att avgå.
Reinfeldt försöker dämpa krisen inom det egna partiet genom att påstå att Odenbergs avgång skedde kontrollerat och att partiet inte behöver repareras.
  Vad som däremot är sant är att en försvarsminister har en gigantisk roll i regeringen och att detta har stora konsekvenser både inom det egna landet och för Sverige internationellt. Förmodligen delvis positivt.
Odenberg hade förklarat den svenska klusterbomben Bombkapsel 90 säker samtidigt som den internationella organisationen CMC bevisar motsatsen². Odenberg hade även under Almedalsveckan medgivit att Anders Borgs budgetproposition angående Försvaret verkade rimlig men har nu uppenbarligen radikalt ändrat åsikt.
Vad som däremot försämras när Odenberg avgår är att hans ersättare, föredetta handelsministern tillika värmlänningen Sten Tolgfors som bara förra året bytte upp sig till Borelius' post, kommer att förändra sina nuvarande prestationer och anpassa sig till Reinfeldt.
Tolgfors är annars idealförsvarsministern, i mina ögon³.
När socialdemokraterna år 2010 (om inte ännu tidigare) återfår makten hoppas jag att Mona Sahlin gör något ovanligt: Låter Tolgfors stanna vid sin post, för i nuläget har (S) ingen vettig kandidat till posten och Tolgfors verkar även dela många av vänsterblockets visioner.
Det är bara synd att Tolgfors' vapenvägran har blivit ett så hett samtalsämne - "en försvarsminister som har vapenvägrat - hur ska detta gå?"  Det är bara synd att han förändrades. Men en liten del inom mig förstår honom nästan. Nästan.
   Summa summarum tror jag att Die Blaue inte håller. När nästa politiker lämnar det sjunkande skeppet kommer ni förstå.


image36
Sten Tolgfors


¹ S.k. Högerhand

² http://www.sr.se/Ekot/artikel.asp?artikel=1360999

³ http://sv.wikipedia.org/wiki/Sten_Tolgfors

Reinfeldtkaffe

Reinfeldt Cappucino
Fredrik Reinfeldt med hår            och                  prishöjd cappucino

Japp, Reinfeldtkaffe heter det numera; prishöjningen i skolan.
Inte vilken höjning som helst heller: 50%! Från den ringa summan av två kronor till 3!
Vad konstigt att kaffet alltid kostade två kronor under socialdemokraternas styre men så fort blåingarna har greppat tag i ett halmstrå rycker de! Tre kronor! Smaka på uttrycket: Treee kronooor.
Är det någon slags dold patriotism1 han sysslar med, den där Reinfeldt? Han vill först se efter om någon förstår och om folket förstår och hyllar honom kan han säga att "det är klart att jag vill hylla Sverige" samtidigt som han kan säga "det hade jag inte en tanke på" om vi ogillar den ovannämnda patriotismen.
Han är helt enkelt lite för feg för sin position, skulle jag vilja uttrycka det - ska man chockhöja priset på kaffe i en skola måste man antingen vara väldigt dum eller...ja, väldigt väldigt dum.
Så, kom igen nu, Reinis - tänk på barnen! Tänk på vad som händer om vi undernärs! Vi behöver vårat kaffe!
Skriv på min motion om billigare kaffe, den går att fås via http://sidan-kan-inte-visas.se

(1Tre Kronor är Sveriges statssymbol)

Om att ge tillbaka med samma mynt

Jaha, så nu kommer Saddam hängas och ja, jag har naturligtvis en åsikt om det också.
Hängas. Som om vi levde på 1500-talet, som om vi levde under Vilda Western, som om vi levde i Texas.
Fast det är ju trots allt inte vi som lever så, det är de. En klar och tydlig gräns där, ja: Väst mot öst.
Om EU nu kan uttrycka åsikter och agera mot Nordkorea, mot Israel och med USA, varför inte mot dödsstraff? Jag är glad att han fått sitt straff men jag är inte glad över innebörden, jag är inte heller så överväldigad över att han inte ens har blivit dömd för allt men ändå fått dödsstraff - vad kan han dömas till i resterande fall då? Ett till dödsstraff?
Jag är ganska sned just nu, det är därför det hoppas och har sig.

"Om att  ge tillbaka med samma mynt" heter det ja. Mördar man blir man mördad, varför blir man då inte rånad om man rånar eller misshandlad om man misshandlar? Det kan verka lite klyschigt att ifrågasätta detta men jag behöver konkret fakta varför det är bättre att människan dör istället för att denne hålls inlåst på livstid, riktig livstid. Någon kan ju komma och frita honom, naturligtvis..!
Och jag skulle bra gärna vilja uttrycka mina åsikter om Guantanamo-basen men det får ske någon annan gång, det här är nog kritiskt.

Another one bites the dust

Stegö
Cecilia Stegö Chiló

Jaha, så var det dags igen.
Stegö Chiló höll iallafall i tio dagar innan hon var tvungen att kasta in handduken.
Och vilket värdigt sätt också, smutskasta Reinfeldt som faktiskt trodde på henne.
Till råga på allt stämde min tes in perfekt, redan innan valet sa jag "om högern vinner valet blir Reinfeldt statsminister och när han väl blir det kommer han KU-anmälas." Guess what? Tack vare hans extrema oförmåga att känna människor blir han som sagt KU-anmäld. Det kommer antagligen inte leda någonstans men det viktiga var att jag hade rätt.
Och när jag ändå är igång kan jag väl göra ännu ett uttalande: Jag tror inte att Tobias Billström kommer avgå, men om han ändå gör det är det på grund av någon annan anledning än att han inte har betalat tv-licens på 10 år. Jag tror att Reinfeldt inte har råd att förlora ännu en minister, vi vet ju ännu inte om vår nya migrationsminister är något att ha; han hade ju trots allt en anledning att inte betala: "Jag tyckte inte att SVT levererade bra produktioner och gillade inte licenskonstruktionen."
På svenska blir detta: Jag gillade inte tv-programmen.

Behöver jag ens kommentera budgetutskottet? Den nådiga luntan levde inte upp till sitt namn det här året.
Låt oss väga upp den höjda fordonsskatten och försämrade A-kassan med halverade förmögenhetsskatter! På det sättet tjänar ju alla på det, inte sant?
Anders Borg kan lika gärna också hoppa av men han stod sig bra i en intervju jag såg på TV4:
"- Rekommenderar du en arbetssökande att ha hästsvans och örhänge?
- Ja, varför inte?
" (obs: Jag minns inte exakt vad han sade men det var något i stil med "Varför inte?" iallafall.)
Låt mig slänga in bilder på både Billström och Borg också, för att vara på den säkra sidan:

BillströmBorg
Tobias Billström och Anders Borg.

Om glid och politik

Bodström    Borelius
Thomas Bodström och Maria Borelius

Det Borelius och Bodström har gemensamt, förutom att de delar de två första bokstäverna i efternamnet, är användandet av svart hemhjälp.
När man kom på Thomas Bodström kunde han inte förklara sig men det han är bäst av alla politiker i Sverige på är att glida. Han gled runt ämnet i varenda konfrontation, i varenda utfrågning.
Är det något Boda kan, förutom att spela fotboll (han spelade faktiskt i samma fotbollslag som min far), är det att glida runt ämnet - något Borelius har stora stora problem med. Jag citerar:
"Alltså, om jag hade en tidsmaskin skulle jag åka tillbaka i tiden och göra det ogjort" 1
Om du hade en tidsmaskin? Om jag hade en tidsmaskin skulle jag åka tillbaka till 1941 och stoppa Hitler.
Om jag hade en tidsmaskin skulle jag åka tillbaka till 1915 och köpt upp alla Monets tavlor.
Bodström skulle i det läget lite snitsigt byta ämne, han skulle aldrig säga att han önskar att han hade en tidsmaskin!
Det är det politiker behöver; glid.

(1 Ur en intervju i Nyhetsmorgon på TV4)

RSS 2.0